Rozwój rodu ludzkiego

Z pośród wszystkich dróg, którymi szedł rozwój rodu ludzkiego, droga, prowadząca przez stepy i w ogóle kraje które umożliwiają produkcję samorzutną, będzie przez nas badana pierwsza. Jak ujrzymy niebawem, dała ona początek typowi społecznemu, najprostszemu i zarazem najbardziej przesiąkłemu duchem tradycji.

Miejsca, przez które ta droga prowadziła, oraz ludzie po niej idący, podlegali względnie najmniejszym zmianom; na niej możemy najlepiej ogarnąć ród ludzki w jego stanie pierwotnym.

A ponieważ tego rodzaju typ społeczny od początków świata nie zaznał zmiany, przeto i ludy, go reprezentujące, nie posiadają historii. Jeszcze dzisiaj znajdują się one, że tak rzekniemy, w stanie przedhistorycznym.

Jest to jeden z powodów, dlaczego badamy go na pierwszym miejscu. Ludy te bowiem nie tylko przedstawiają pod względem społecznym największą prostotę, ale nadto, z punktu historycznego, są reprezentantami najstarożytniejszego stanu, gdyż ich stan obecny jest takim, jakim był w ciągu wieków.

Przekonamy się, iż ta prostota społeczna i ta starożytność historyczna wynikają wyłącznie z właściwości drogi, na którą, szczęśliwym albo fatalnym zrządzeniem losów, ludy te wkroczyły.

Comments
  1. 4 tygodnie ago