Droga prowadząca przez stepy cz. 9

Nie tracąc cech, jakimi równina go obdarza, pozyskuje nowe, narzucone przez otoczenie górskie. Różnice zaś poziomu, sprawiając znaczną różnorodność klimatu, wyrabiają w koniu zdolność wytrzymania największych zmian atmosferycznych. Fakt ten z jego skutkami uwydatniony będzie w dalszym wykładzie.

Ale stepy te nie tylko idą poziomo, nadto posiadają one ogromną rozległość, gdyż bez przerwy zajmują przestrzeń większą, niż Europa. Stąd wypływa inne następstwo jeszcze.

Rozległość mnoży dodatnie skutki, wynikające z poziomego ukształtowania powierzchni, otwiera bowiem przed koniem pole wyścigów niezmierzone. W znacznym stopniu sprzyja rozwojowi rasy i w swoim obrębie daje przytułek olbrzymiemu tabunowi naturalnemu.

Konie te, wyrosłe na swobodzie, gdzie żadna rzecz nie pęta ich ruchów, są, jak zaznacza Buffon, silniejsze, bardziej rącze i bardziej nerwowe, niż te, które wyhodowaliśmy pod zamkniętym sklepieniem, „posiadają to, co dała im natura, a więc siłę i szlachetność; nasze mogą poszczycić się tern, co sztuka zapewnia, tj. zręcznością i powabnym.

Comments
  1. 3 miesiące ago