Droga prowadząca przez stepy cz. 8

Poziomy kształt sprzyja wyśmienicie mnożeniu się konia. Zwierzę to, z przyrodzenia swego stworzenie harcujące, znajduje na wielkich równinach wspaniałe pole dla swych ruchów tak prędkich. Jego przymioty, jako wierzchowca, doskonalą się tutaj w sposób żywiołowy, człowiek nie potrzebuje pomagać przyrodzie zręcznym doborem. Tymczasem tam, gdzie paśniki są ograniczonej wielkości, koń zamienia się na zwierzę sprzężajne.

Fakt ten zostaje potwierdzony przez zbadanie paśników, które po za obrębem wielkich stepów wytwarzają najlepsze odmiany koni. Takimi miejscami najkorzystniejszymi hodowli są płaszczyzny: węgierska i w Ameryce południowej.

W kraju górzystym koń ulega zniekształtowaniu i zwyrodnieniu, jego wzrost się zmniejsza, jak w Pirenejach i na Korsyce; noga jego staje się cięższą, charakter — cierpliwszym, traci on swój chód prędki, słowem przestaje być wierzchowcem, a zamienia się na zwierzę juczne i sprzężajne. Pod tym jednak względem ustępuje, nawet w dzielnicy górskiej, mułowi i osłowi, co jaskrawo świadczy o tern, że występując w takiej roli, nie spełnia właściwej sobie czynności.

Trzeba jeszcze nadmienić, iż wielkie płaskowzgórze azjatyckie składa się z szeregu różnych płaskowzgórzy, piętrzących się jedne nad drugimi, a przedzielonych niekiedy stokami bardzo urwistymi. To ukształtowanie powierzchni przyzwyczaja konia do przezwyciężania przeszkód i nadaje nodze jego pewność chodu, która w kraju wyłącznie górskim przedstawia niemal jedyny przymiot tego zwierzęcia.

Comments
  1. 3 miesiące ago