Droga prowadząca przez stepy cz. 2

Podobnego wzniesienia poziomego powierzchni nigdzie na innym miejscu nie odnajdziemy na globie. Jest to olbrzymia, nastrzępiona powierzchnia, posiadająca różnej wysokości wydęcia. Pomiędzy szczytami siedemnaście przewyższa wyniosłość 7,500 metrów, czterdzieści – 7,000; sto dwadzieścia-6,000, a jeden podnosi się do 8,840 metrów. Olbrzym europejski, Mont-Blanc, dosięga zaledwie 4,800 metrów! Przeciętna wyniosłość płaskowzgórza waha się od 4,000 do 5,000 metrów.

Płaskowzgórze środkowe od północy zamykają pasmo ałtajskie oraz grzbiety, z których wypływają rzeki syberyjskie; od wschodu rząd potężnych gór, z których biorą początek rzeki Mandżurii zachodniej, Chin i Indochin; granicę południową stanowią Himalaje, z których płyną rzeki Indii; na zachodzie ciągną się Pamir i góry, wysyłające od siebie dopływy morza Aralskiego, rzeki turkiestańskie.

Ten olbrzymi czworobok jest warownią państwa traw, władza tych ostatnich jest tutaj bardziej niewzruszoną, niż gdziekolwiek indziej. Ale wynieślibyśmy bardzo niedokładne pojęcie o rozmiarach wielkiego stepu, gdybyśmy nie uwzględnili, iż spuszcza się na równiny niżej położone, niezmiernej rozległości, przynajmniej w kierunku ku zachodowi.

Comments
  1. 3 miesiące ago