Droga prowadząca przez stepy cz. 1

Typ, właściwy pasterzom, jest nie tylko najprostszy, ale jednocześnie najbardziej zasadniczy. Jak ujrzymy, wywarł on najrozleglejszy i najgłębszy wpływ na cały ród ludzki. Dlatego poddamy go szczegółowszemu rozbiorowi, niż inne, następne typy.

Na globie istnieją rozległe przestrzenie, które nawet w epoce obecnej dostarczają tylko jednego produktu: trawy. Są to stepy.

Stepy znajdujemy w różnych punktach globu, ale nigdzie nie ciągną się one takim zwartym i znacznym pasmem, jak w Azji i na wschodzie Europy.

Możemy powiedzieć, iż Azja środkowa i Europa wschodnia stanowią właściwy obszar stepów.

Rdzeniem tej przestrzeni jest płaskowzgórze Azji środkowej, ochrzczone nazwą „wielkiego.” Środkowa dzielnica Azji, otoczona przez najwyższe grzbiety górskie globu, przedstawia część najwynioślejszą masy ziemnej, jaka istnieje na lądach. Gdyby lądy pogrążały się równomiernie w toni Oceanu, to inne części ziemi zniknęłyby już od dawna, tymczasem wyniosłe warownie Azji środkowej wraz z ościennymi grzbietami jeszcze widniałyby po nad wód powierzchnią. Płaskowzgórza Azji tworzą, iż tak się wyrazimy, wśród lądu ląd, który wszystkim, a więc klimatem, florą, fauną i ludami swymi odróżnia się od dzielnic ościennych.

Comments
  1. 2 miesiące ago